16 de novembre de 2023 – TARDOR INCLUSIVA

17.00h. Ponència inaugural:

«Capacitismo: la gran barrera para la escuela inclusiva«​ Raquel Sánchez-Padilla

17.30- 19.00h. Taula rodona:

Escuela 2—Incluversa—IES Andreu Alfaro

19.00- 20.00 h. Barreres i solucions per a fer una societat inclusiva.

PARTICIPEN

L’activitat de l’Associació és crear inclusió social educativa i esportiva en la neurodiversitat, donant suport i informació a les famílies amb persones a càrrec de diversitat funcional.

ESCUELA 2

Escuela 2 és una escola cooperativa situada a La Canyada (Paterna). Ens agrada dir que som una escola participativa, inclusiva, laica, creativa, innnovadora i on el treball des del PAT i la intel·ligència emocional són fonamentals en cadascuna de les nostres tutories. Tot açò sabent que aquests adjectius no impliquen que arribes a un lloc i et pares, sinó que és un seguiment en l’avaluació del projecte, una actualització a nivell educatiu i social d’on seguim formant-nos i transformant-nos.

IES ANDREU ALFARO. Institut d’ESO i Batxillerat en Paiporta.

Aquest  curs  el IES Andreu Alfaro,  complirà  13 anys de funcionament com a centre de secundària I Batxillerat a la població de Paiporta. Durant aquest temps s’ha evidenciat el creixement exponencial del centre a nivell tant quantitatiu com qualitatiu. S’ha multiplicat per dos el número d’alumnat i de professorat, des del seus inicis, i s’han millorat els resultats acadèmics de l’alumnat, tant en promoció com en excel·lència. Disposen de tots els programes d’atenció a la diversitat: PAC, PDC1 i PD2 , així com totes les modalitats de Batxillerat.

El centre participa en projectes educatius interns com Projectes cooperatius de diferents matèries a nivell de centre, com el projecte de gamificació per al foment de la lectura, Patis Actius amb activitats com taller d’escacs, tutories entre iguals, percussió, dansa, esports, eslot,…i el projecte intercentres «Cuida’t i cuida’l» i participa en intercanvis escolars, en els projectes Fil i Rapsodes.

El centre forma part del Projecte pilot de Centres Digitals Col·laboratius i és centre Promotor de l’Activitat Física i Salut(PEAFS). Té concedit un Projecte d’Innovació: Aula Futura,.. i s’ha presentat la sol·licitud de centre Erasmus.

A més, es fomenta l’aprenentatge de les llengües estrangeres a través d’intercanvis amb França, Itàlia i Turquia i immersió lingüística amb Anglaterra.

El centre disposa  també, des del curs 2019 -2020 ,d´una unitat especifica (UECO), denominada ÀGORA,  com un recurs de suport especialitzat i intensiu per a facilitar la presència, la participació i el progrés en l’aprenentatge, en contextos normalitzats i en grups ordinaris de referència, a l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de diversitat funcional que requerixen una resposta educativa especialitzada, intensiva i personalitzada.

PONENTS

Mestra i Dra. en Antropologia Social i Cultural. Professora en el Departament de Psicologia, Educació Inclusiva i Desenvolupament Soci-comunitari, així com en la Facultat d’Educació Social de la Universitat Catòlica de València “Sant Vicent Màrtir”. És fundadora i investigadora principal del grup d’investigació “Diversitats. Antropologia i Diversitat Funcional” que té com a objecte d’estudi la Diversitat Funcional com a categoria social. La seua missió és desemmascarar les formes en què el *capacitismo i la anormafobia operen en la societat, condemnant a les persones discriminades per la seua diversitat funcional a l’ostracisme i l’exclusió biològica i social. Partint sempre d’experiències de diversitat funcional tant en l’esfera pública com privada, la metodologia de l’equip es basa en la tríada investigació- acció- participació, amb una vocació profundament democràtica i *horizontalista. Els seus resultats pretenen millorar la comprensió i interpretació que les persones fem de la diversitat funcional, i d’aquesta manera, generar un impacte concret en tres àmbits seleccionats, això és, el de les polítiques socials, l’educatiu i el de la vida quotidiana i domèstica.

La Dra. Sánchez-Padilla ha participat en qualitat de ponent, comunicant i organitzadora en diversos fòrums científics, congressos nacionals i internacionals, jornades d’investigació i seminaris relacionats amb la dimensió sociocultural de la discapacitat.

És docente en Escuela 2, vaig començar fent pràctiques de pedagogia terapèutica i sóc molt versátil ja que he treballat en les tres etapes educatives: infantil, primaria i secundària. Actualment sóc tutor en una classe de Tri1.

Actualment ocupe el lloc de la direcció pedagògica de l’escola, però sóc professora en Secundària de l’àmbit lingüístic. Porte ja la meitat de la meua vida en l’escola i des d’eixa trajectòria he anat aprenent i continue fent-lo. Apasionada sobretot de l’alumnat adolescent i en especial en la cerca continua de donar accés a aquells que més desmotivats estan i més disruptius on considere que el sistema no els dóna la resposta que necessiten i sabent, per suposat, que no és fàcil.

Tinc 49 anys i estudis generals bàsics, treballe en Mercadona i sóc experta en Daniel.

Sóc mamà de dos xiquets Celia d’11 anys i Daniel de 14 anys. Daniel té autisme, és no verbal encara que no té cap problema per a comunicar-se. Ara porta un comunicador, sobretot per a quan ix fora de casa. I estic hui ací en representació de l’Associació Incluversa perquè un grupet de mares decidim emprendre l’aventura de muntar una associació per a veure què podrien fer els nostres fills i filles sobretot en el temps d’oci.

Vaig iniciar la meua carrera professional com a mestra de Pedagogia Terapèutica en el CEE Verge de l’Esperança de Xest, centre en el vaig treballar durant 14 anys impulsant el moviment d’integració de l’alumnat amb necessitats educatives especials a l’escola ordinària.

A continuació vaig passar a treballar al CEIP Torrefiel de València, alternat la docència com a PT amb les funcions de direcció d’estudis i direcció del centre.

L’any 2004, oposité al cos d’Educació Secundària. A partir d’aqueix moment, vaig començar a treballar com a orientadora de SPE en diversos centres d’Infantil i Primària de la província de València i posteriorment en centres d’educació secundària.He compaginat el meu treball durant un llarg període, amb la preparació de mestres a les oposicions de Pedagogia Terapèutica i la creació de diversos temaris i publicacions.

Des del curs 2012-2013, acompliment les meues funcions com a orientadora educativa i cap del departament d’orientació educativa i professional de l’IES Andreu Alfaro de Paiporta.

Mestra d’educació especial: Pedagogía Terapèutica des de fa 16 anys.

Després de treballar en centres ordinaris com a PT de suport, en atenció hospitalària/domiciliària i en centres d’educació especial (CEE), vaig participar en la creació de una Unitat Específica en Centre Ordinari (UECO) a l’IES Andreu Alfaro (Paiporta) fa cinc anys. Aquesta unitat escolaritza a alumnat amb Trastorn del Espectre Autista (TEA).

Des de la creació de la UECO, he participat en qualitat de ponent en les jornades programades per la Conselleria d’Educació per a la creació de noves UECO en IES en la Comunitat Valenciana.

Actualment estic com a tutora de la UECO a l’IES Andreu Alfaro coordinant l’atenció de l’alumnat amb les inclusions corresponents en els seus grups de referència.

Mestra d’educació especial: Pedagogia Terapèutica, des de fa 10 anys.

Després de treballar en centres ordinaris com a PT de suport i en centres d’educació especial (CEE), he treballat al voltant de 8 anys en la creació i posada en marxa d’unitats específiques tant en CEIP com en IES, com és la UECO de l’IES Andreu Alfaro (Paiporta). Estic especialitzada en el treball amb alumnat TEA i en l’ús de noves tecnologies aplicades a l’educació.

Al llarg de la meua experiència laboral, he treballat en qualitat de ponent en diferents àmbits: jornades programades per la Conselleria d’Educació per a la creació de noves UECO en IES en la Comunitat Valenciana, formació de centres per la Millora de la resposta educativa: estratègies i recursos per a alumnat amb TEA, grups de treball i seminaris d’Intervenció educativa amb l´alumnat TEA escolaritzat en l’etapa d’Educació Infantil i Primària, entre d’altres.

Actualment estic a temps parcial en la UECO de l’IES Andreu Alfaro, ja que soc professora acompanyat d’un alumne amb TEA i trastorns de conducta i personalitat escolaritzat a l’aula ordinària amb un nivell de suport intensiu i continuat, també a l’IES.