Arribem a la fi a la nostra última parada, l’Estiu. Esta última jornada adquireix un format de congrés i pretén recollir, a través del diàleg i la discussió, els diferents aspectes abordats en la resta d’estacions, seguint amb una anàlisi crítica de l’escola, del seu paper i de la figura del docent, així com de la gestió de la diversitat en tots els seus vessants. En línia amb les anteriors estacions, es continuarà apostant per fer efectiu el dret a una educació equitativa i coeducativa per a la qual el benestar siga una prioritat; per la detecció de les barreres (físiques i simbòliques) que existeixen en els contextos escolars; i per seguir esclarint les entranyes de «l’alteritat”, les seues dimensions objectives i subjectives, els imaginaris i representacions socials que giren entorn de «l’altre” diferent. Tot potenciant la mirada crítica que permeta fer efectiva qualsevol proposta de transformació social. 

PROGRAMA
INSCRIPCIÓ
COM ARRIBAR