Finalitzem el nostre programa d’Estacions de la Diversitat en arribar al nostre Estiu Reflexiu.

L’objectiu principal d’aquestes trobades ha sigut la creació de contextos i de situacions d’aprenentatge en les quals la interdependència, la cura i el compartir l’experiència viscuda siguen l’eix fonamental, i creiem que l’hem aconseguit.

Com a colofó a aquesta iniciativa, hem pensat donar veu a aquelles persones que vulguen compartir la seua experiència amb el món. Per a això portem una iniciativa que ens sembla motivadora alhora que educativa.

Organitzem aquesta última jornada en forma de Congrés on les persones interessades podran presentar una comunicació relacionada amb algun dels tres temes que hem tractat en les respectives jornades i que, en cas de ser acceptada pel comité científic, serà publicada en un llibre d’actes oficial registrat a l’Agència del ISBN. La novetat ve en la forma en la qual us demanem que presenteu els resums d’eixes comunicacions per a ser avaluats.

PROGRAMA
INSCRIPCIÓ