L‘ésser humà presenta com una de les seues principals necessitats des de la infància la de comunicar-se. Els centres educatius conten com una de les fonamentals competències a desenvolupar, aquelles que han de veure el desenvolupament d’habilitats socials. En tot sistema de comunicació pot donar-se el conflicte. Aquest pot presentar-se de multitud de formes i també pot afrontar-se des de variades i complexes perspectives. El conflicte és natural a la comunicació i forma part de l’essència mateixa de les relacions interpersonals.

Aprendre a viure i gestionar el conflicte de manera positiva és una competència de vital importància en l’actualitat, donat els complexos sistemes de comunicació existents i donades, també, les diferents formes i canvis en la configuració familiar i en els estils de criança actuals.
La convivència en els centres educatius requereix d’energies per part del professorat cada vegada majors, d’ací el sentit d’aquestes Jornades i l’organització d’aquesta trobada entre professionals de l’educació.

L’objectiu d’aquesta jornada és la de proporcionar eines pràctiques i de fàcil aplicació per a viure el conflicte de manera positiva en els centres educatius i en la nostra pràctica quotidiana.

T’animem a compartir aquestes jornades i a intercanviar formes i estratègies de solució del conflicte en pro d’una convivència positiva, assertiva i empàtica.

PROGRAMA
INSCRIPCIÓ
COM ARRIBAR