La institució escola és un espai en el qual es negocien els significats entorn de diferents dimensions de l’“alteritat”. Les diferents dimensions subjectives que la conformen, com ara l’origen, el color de pell, el cabell, l’estatus, etc. s’associen a marcs d’oportunitats diferenciades, i a posicions privilegiades o oprimides de l’alumnat.

Entenent que els imaginaris i representacions sobre l’altre i l’altra socialment construïts tenen efectes materials i reals sobre les persones, la interculturalitat crítica és una proposta de transformació social, política i econòmica que, en el context escolar, possibilita la comprensió de la genealogia de les desigualtats.

En esta sessió-taller ens plantegem qüestions entorn de la (re-)producció de relacions desiguals i la seua transformació des de l’educació associant els conceptes de la “construcció discursiva” així com l’“alteritat”.

PROGRAMA
INSCRIPCIÓ
COM ARRIBAR